Raamatupidamisteenused

 • Raamatupidamisteenuste täispakett Eestis tegutsevatele ettevõtetele
 • Raamatupidamisarvestus ja maksuarvestus Soomes tegutsevatele ettevõtetele
 • Aruandlusdokumentide koostamine ja nende esitamine riigiasutustele
 • Raamatupidamisarvestuse professionaalne taastamine
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Dokumentide arhiveerimine ja säilitamine

Taotlused, litsentsid, notariaalsed tehingud

 • Ettevõtte asutamine ja juriidilise isiku registreerimine või firma ost-müük
 • Äriühingu reorganiseerimine ja firma andmete muutmine äriregistris
 • Tegutsemiseks vajalikud load ja litsentsid
 • Firma sulgemine/likvideerimine

Konsultatsioonid

 • Raamatupidamise ja maksuarvestuse konsultatsioonid
 • Ettevõtte finantsseisundi hindamine
 • Projekti eelarve koostamine ja projektide administreerimine

Скачать типовые  условия договора

Send a message